...penulis boleh membuat aduan kepada pihak berkuasa jika mendapati hasil tulisan mereka diperdagangkan tanpa kebenaran. ia dilihat sebagai mencuri harta intelek...


Wednesday, September 29, 2010...haha~...

...blurrr...

...si kosong...

...tak tau nak buat apa...

...lala... 0..0v

No comments: