...penulis boleh membuat aduan kepada pihak berkuasa jika mendapati hasil tulisan mereka diperdagangkan tanpa kebenaran. ia dilihat sebagai mencuri harta intelek...


Friday, November 05, 2010


...need a time...

...plz dun be a kepoci...

...idop aku suke at aku...

...aku xkaco periuk nasi orang k...

...hentikan menjana dosa pada aku...

...sekian...

No comments: