...penulis boleh membuat aduan kepada pihak berkuasa jika mendapati hasil tulisan mereka diperdagangkan tanpa kebenaran. ia dilihat sebagai mencuri harta intelek...


Thursday, January 13, 2011


...feel like wanna SLAP someone!!!!

...OMG!!!

...really mean it...

...PANGGGGGG!!!!

No comments: