...penulis boleh membuat aduan kepada pihak berkuasa jika mendapati hasil tulisan mereka diperdagangkan tanpa kebenaran. ia dilihat sebagai mencuri harta intelek...


Thursday, February 03, 2011
...ma attitude is based on how u treat me....

o..0v

...cool....

No comments: