...penulis boleh membuat aduan kepada pihak berkuasa jika mendapati hasil tulisan mereka diperdagangkan tanpa kebenaran. ia dilihat sebagai mencuri harta intelek...


Tuesday, May 08, 2012

wordless on wednesday -02-


p/s: hellya! throw anything that make your life miserable ok! hahahah

No comments: